Văn Phòng Phẩm TPHCM

Click here to edit subtitle

Blog

Blog Văn Phòng Phẩm chia sẻ những thủ thuật MS Office Excel, Word, Power Point

view:  full / summary

#3 Cách Thêm S� 0 Trong Excel �ơn Giản Nhất

Posted by [email protected] on January 29, 2019 at 11:55 PM Comments comments (0)

Bạn đang cố gắng viết số 0 trước 1 dãy số trong Excel do công việc bắt buộc phải như vậy nhưng bạn lại không biết cách thêm số 0 trong Excel như thế nào? Ở Bài viết này VPP Thảo Linh sẽ hướng dẫn cách viết số 0 ở đầu dãy số.

Read Full Post »

Rss_feed